UBND QUẬN BÌNH THẠNH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG TRUNG CẤP NGHỀ Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
BÌNH THẠNH
LỊCH TRỰC TIẾP CÔNG DÂN NĂM 2023
Thứ Hai Ba Năm Sáu Bảy
Nguyễn Ngọc Bảo Chương – Hiệu trưởng – Số ĐT: 0834552517 Sáng Chiều Sáng
Nguyễn Đức Lâm – Phó HT – Số ĐT: 0903970458 Sáng Sáng
Sáng từ 8g00 đến 11g00
Chiều từ 13g30 đến 16g30
Địa điểm: Cơ sở 1 – 235 Phan Văn Trị, P11, Q.Bình Thạnh, TP.HCM
Ngoài ra BGH tiếp CD thường xuyên tại đơn vị (nếu cần).
Bình Thạnh, ngày 03 tháng 6 năm 2023
HIỆU TRƯỞNG
(đã ký)
Nguyễn Ngọc Bảo Chương

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *