Lớp học Cảm tình Đoàn năm 2024: Nơi bồi dưỡng lý tưởng cho thế hệ trẻ

  • Nâng cao nhận thức về truyền thống vẻ vang của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh: Lớp học sẽ giúp các bạn học sinh hiểu rõ hơn về lịch sử hình thành và phát triển của Đoàn, những chiến công oanh liệt của thế hệ cha ông đi trước, từ đó thêm trân trọng và tự hào về truyền thống của Đoàn.
  • Rèn luyện đạo đức, lối sống tốt đẹp: Các bạn sẽ được học tập về đạo đức, lối sống của người thanh niên Việt Nam, rèn luyện bản lĩnh, ý thức trách nhiệm và tinh thần cống hiến cho cộng đồng.
  • Củng cố kiến thức về Đảng Cộng sản Việt Nam: Lớp học sẽ cung cấp cho các bạn những kiến thức cơ bản về Đảng Cộng sản Việt Nam, giúp các bạn hiểu rõ hơn về vai trò lãnh đạo của Đảng đối với sự nghiệp cách mạng của dân tộc.
  • Chuẩn bị tốt cho việc gia nhập Đoàn Thanh niên: Sau khi hoàn thành lớp học, các bạn sẽ có đầy đủ kiến thức và bản lĩnh để tự tin tham gia vào tổ chức Đoàn, góp phần xây dựng và phát triển quê hương, đất nước.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *