Cơm Khổ qua dồn

16.000 

Quy cách đóng gói: Bịch nilông 10 cái
Bánh chưa nướng