Danh mục các trường liên kết – liên thông

Trường Trung cấp Nghề Bình Thạnh liên kết với một số trường Đại học, Cao đẳng trên địa bàn Tp. Hồ Chí Minh