Kỹ thuật sửa chữa máy lạnh - phần 4

Nếu không xem được bạn hãy click vào link:

https://www.youtube.com/watch?v=khA5wno2d30

Các videos khác

 
Cô Huế
ĐT: 0838432476
Cô Phúc
ĐT: 0835150250