Kỹ thuật sửa chữa máy lạnh - phần 2

Nếu không xem được bạn hãy click vào link:

https://www.youtube.com/watch?v=buxSe9EYxRw

Các videos khác

 
Cô Huế
ĐT: 02835150250 - 0939726535
Việt Mỹ
ĐT:02838432476 - 01886222764