Hướng dẫn sử dụng phần mềm Lắp ráp máy tính ảo.

Nếu không xem được bạn hãy click vào link:

https://www.youtube.com/watch?v=Kuc1-FjlILs

Tải phần mềm tại đây: http://www.mediafire.com/download/tajjgmidym5/IT+Essentials+Virtual+Desktop.rar

Các videos khác

 
Cô Huế
ĐT: 0838432476
Cô Phúc
ĐT: 0835150250