Hướng dẫn cách cài đặt win 8 cho laptop và máy tính bàn

Nếu không xem được bạn hãy click vào link:

https://www.youtube.com/watch?v=Z_9zMZHGpmA

Các videos khác

 
Cô Huế
ĐT: 0838432476
Cô Phúc
ĐT: 0835150250