Tiết mục văn nghệ của HS giao lưu với Sâm sung

Nếu không xem được bạn hãy click vào link:

https://www.youtube.com/watch?v=YTmjbIwqxF4&feature=youtu.be

Tiết mục văn nghệ của HS giao lưu với Sâm sung

Các videos khác


Các thánh Facebook...
Lượt xem: 455

Nhà sư giảng về...
Lượt xem: 366
 
Cô Huế
ĐT: 02835150250 - 0939726535
Việt Mỹ
ĐT:02838432476 - 01886222764