Tiết mục văn nghệ của HS giao lưu với Sâm sung

Nếu không xem được bạn hãy click vào link:

https://www.youtube.com/watch?v=YTmjbIwqxF4&feature=youtu.be

Tiết mục văn nghệ của HS giao lưu với Sâm sung

Các videos khác


Nhà sư giảng về...
Lượt xem: 271

Các thánh Facebook...
Lượt xem: 342
 
Cô Huế
ĐT: 0838432476
Cô Phúc
ĐT: 0835150250