Nhà sư giảng về facebook ....... quá hay và quá sâu sắc...

Nếu không xem được bạn hãy click vào link:

https://www.youtube.com/watch?v=SNRhfFArjnk

"Lên non mới biết non cao

Lên pây mới biết  pây bao não phiền"

Các videos khác


Các thánh Facebook...
Lượt xem: 342

Tiết mục văn nghệ...
Lượt xem: 348
 
Cô Huế
ĐT: 0838432476
Cô Phúc
ĐT: 0835150250