Toàn cảnh lĩnh vực Công nghệ thông tin

Nếu không xem được bạn hãy click vào link:

https://www.youtube.com/watch?v=_H3IZKIx63k

Các videos khác


Tập đoàn Sâm sung...
Lượt xem: 146

Nhân lực ngành CNTT...
Lượt xem: 222
 
Cô Huế
ĐT: 0838432476
Cô Phúc
ĐT: 0835150250