Tập đoàn Sâm sung trao tặng phòng vi tính

Nếu không xem được bạn hãy click vào link:

https://www.youtube.com/watch?v=zvO-lti0-3c&feature=youtu.be

Tổ chức phi chính phủ tài trợ cho nhà trường phòng máy vi tính

Các videos khác


Nhân lực ngành CNTT...
Lượt xem: 357

Toàn cảnh lĩnh vực...
Lượt xem: 389
 
Cô Huế
ĐT: 02835150250 - 0939726535
Việt Mỹ
ĐT:02838432476 - 01886222764