Tập đoàn Sâm sung trao tặng phòng vi tính

Nếu không xem được bạn hãy click vào link:

https://www.youtube.com/watch?v=zvO-lti0-3c&feature=youtu.be

Tổ chức phi chính phủ tài trợ cho nhà trường phòng máy vi tính

Các videos khác


Toàn cảnh lĩnh vực...
Lượt xem: 277

Nhân lực ngành CNTT...
Lượt xem: 258
 
Cô Huế
ĐT: 0838432476
Cô Phúc
ĐT: 0835150250