Nhân lực ngành CNTT Việt nam

Nếu không xem được bạn hãy click vào link:

https://www.youtube.com/watch?v=tgGbyoDpZqU

Các videos khác


Toàn cảnh lĩnh vực...
Lượt xem: 483

Tập đoàn Samsung...
Lượt xem: 431
 
Cô Huế
ĐT: 02835150250 - 0939726535
Việt Mỹ
ĐT:02838432476 - 01886222764