Nhân lực ngành CNTT Việt nam

Nếu không xem được bạn hãy click vào link:

https://www.youtube.com/watch?v=tgGbyoDpZqU

Các videos khác


Tập đoàn Sâm sung...
Lượt xem: 114

Toàn cảnh lĩnh vực...
Lượt xem: 205
 
Cô Huế
ĐT: 0838432476
Cô Phúc
ĐT: 0835150250