Thông báo về việc kéo dài thời gian ngừng đến trường nhằm đảm bảo công tác phòng chống dịch COVID-19.

Thông báo về việc kéo dài thời gian ngừng đến trường nhằm đảm bảo công tác phòng chống dịch COVID-19.
Thông báo về việc kéo dài thời gian ngừng đến trường nhằm đảm bảo công tác phòng chống dịch COVID-19.
Trường Trung cấp nghề Bình Thạnh thực hiện nghiêm công văn của Thành phố về việc kéo dài thời gian ngừng đến trường nhằm đảm bảo công tác phòng chống dịch COVID-19.

Nhà trường sẽ có thông báo thích hợp đến Giáo viên, nhân viên và học sinh nhà trường sau.
Trong thời gian nghỉ dịch, đề nghị tất cả các em học sinh hãy tự bảo vệ sức khỏe của bản thân và không ảnh hưởng tới những người xung quanh, thực hiện tốt các biện pháp nhằm phòng chống dịch COVID-19 hiệu quả.

Tác giả bài viết: TCN Bình Thạnh