Một số hình ảnh Báo cáo thực tập tốt nghiệp - Lớp KTSCLRMT1 - Khoa CNTT

Một số hình ảnh Báo cáo thực tập tốt nghiệp - Lớp KTSCLRMT1 - Khoa CNTT
Sáng ngày 17/9/2016, Khoa CNTT tổ chức cho học sinh lớp KTSCLRMT1 báo cáo thực tập tốt nghiệp.
Sáng ngày 17/9/2016, Khoa CNTT tổ chức cho học sinh lớp KTSCLRMT1 báo cáo thực tập tốt nghiệp. Qua đó các em hoàn thiện hơn các báo cáo khi được thầy cô cùng các bạn góp ý và hơn hết là sự học hỏi, chia sẻ những trải nghiệm, kinh nghiệm, kiến thức có được qua đợt thực tập tốt nghiệp.
Một số hình ảnh:Tác giả bài viết: CNTT

Nguồn tin: Khoa CNTT