Danh mục

THÔNG BÁO Về việc mở đấu thầu căn tin trường Trung cấp nghề Bình Thạnh

Đăng lúc: Thứ ba - 09/11/2021 09:40 - Người đăng bài viết: admin
   

     UBND QUẬN BÌNH THẠNH                           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
   TRƯỜNG TRUNG CẤP NGHỀ                                     Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
            BÌNH THẠNH 
          Số: 41 /TB-TCNBT                                       Bình Thạnh, ngày  12 tháng 10 năm 2021
 
THÔNG BÁO
Về việc mở đấu thầu căn tin trường Trung cấp nghề Bình Thạnh
 
HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TRUNG CẤP NGHỀ BÌNH THẠNH
 
     Căn cứ Quyết định số 5280/QĐ-UBND ngày 15/10/2012 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về thành lập Trường Trung cấp nghề Bình Thạnh trực thuộc Ủy ban nhân dân quận Bình Thạnh;
     Căn cứ Quyết định số 126/QĐ-TCNBT ngày 12/12/2017 của trường Trung cấp nghề Bình Thạnh về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trường Trung cấp nghề Bình Thạnh;
     Căn cứ Hợp đồng số 14/HĐ-TCNBT ngày 05/9/2020 về việc tổ chức kinh doanh căn tin giữa trường Trung cấp nghề Bình Thạnh và bà Đặng Ngọc Diễm Trinh, hết hạn từ ngày 05/9/2021;
     Xét tình hình thực tế và nhu cầu của nhà trường,
     Trường Trung cấp nghề Bình Thạnh thông báo đến toàn thể cán bộ quản lý-giáo viên-nhân viên việc mở đấu thầu căn tin nhà trường tại địa chỉ 235 Phan Văn Trị, Phường 11, Quận Bình Thạnh với giá khởi điểm 13.000.000 đồng/tháng, các anh chị cán bộ quản lý-giáo viên-nhân viên và người thân có nhu cầu tham gia hoạt động căn tin, đề nghị liên hệ với phòng Hành chính-Quản trị để trao đổi, hướng dẫn và đăng ký thủ tục.
Trường Trung cấp nghề Bình Thạnh đề nghị các Trưởng phòng, khoa, bộ môn triển khai thông tin đến toàn thể giáo viên-nhân viên được biết./.
 

Nơi nhận:
- Ban Giám hiệu;
- Các phòng, khoa, bộ môn;
- Niêm yết tại phòng Giáo viên;
- Lưu VT.

 
           HIỆU TRƯỞNG
 
 
                                      (Đã ký)
 
               Nguyễn Thị Ngọc Bích
 
Tác giả bài viết: TCN Bình Thạnh
Nguồn tin: Trường TCN Bình Thạnh
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 15 trong 3 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin cũ hơn

 
Cô Liên
ĐT: 02838432476
Cô Vân
ĐT: 0972636663