Thông tin về phòng TS & GTVL

Phòng TS & GTVL là bộ phận gồm tư vấn ghi danh nghề hệ Sơ cấp và Trung cấp và giới thiệu việc làm cho học viên và người lao động. Với đội ngũ tư vấn nhiệt tình, ân cần và thường xuyên cập nhật, trau dồi về kinh nghiệm trong lĩnh vực ghi danh nghề và GTVL người học sẽ biết được và hiểu rõ chi tiết hơn về các ngành nghề đang giảng dạy tại Trường.
 Phòng TUYỂN SINH VÀ GIỚI THIỆU VIỆC LÀM   

 I/ THÔNG TIN VỀ PHÒNG  TUYỂN SINH VÀ GIỚI THIỆU VIỆC LÀM (TS & GTVL)       
Phòng TS & GTVL là bộ phận gồm tư vấn ghi danh nghề hệ Sơ cấp và Trung cấp và giới thiệu việc làm cho học viên và người lao động. Với đội ngũ tư vấn nhiệt tình, ân cần và thường xuyên cập nhật, trau dồi về kinh nghiệm trong lĩnh vực ghi danh nghề và GTVL người học sẽ biết được và hiểu rõ chi tiết hơn về các ngành nghề đang giảng dạy tại Trường. 
Thông tin liên hệ Phòng TS >VL 

·      Vị trí: Phòng Ghi danh & GTVL nằm ở mặt tiền 2 cơ sở
        + Cơ sở 1: 235 Phan Văn Trị, P. 11, Q. Bình Thạnh 
        + Cơ sở 2: 131 Nơ Trang Long, P. 12, Q. Bình Thạnh.

·      Điện thoại tư vấn ghi danh : 08.38432476 - 08.38940250
.      Điện thoại Giới thiệu việc làm: 08.35163627.
·      E-mail : tuyensinhgtvl@yahoo.com.vn

II/ NHÂN SỰ PHÒNG TS & GTVL

STT
HỌ VÀ TÊN
CHỨC VỤ
CHUYÊN MÔN
 1
Vũ Thị Hồng Vân Trưởng phòng Cử nhân Quản trị doanh nghiệp
2
Lê Thị Huế Nhân viên Trung cấp kế toán
3
Phạm Thị Bích Hạnh Nhân viên Trung cấp doanh thác Bưu Chính
4
Đồng Thoại My Nhân viên  Chứng chỉ tốt nghiệp ngành Ngoại Thương

III/ CHỨC NĂNG – NHIỆM VỤ - QUYỀN HẠN
1 Chức năng:
- Lập kế hoạch, chiến lược nhằm thu hút đầu vào.
- Tổ chức hoạt động chiêu sinh và các dịch vụ phuc vụ hoạt động đào tạo tại Trường;
- Tư vấn, chiêu sinh và giới thiệu việc làm cho học viên và người lao động;
- Tìm kiếm đối tác, cùng với các bộ phận khác có liên quan tham mưu cho Ban Giám hiệu ký kết cung ứng lao động …
- Nghiên cứu, ứng dụng, khai thác có hiệu quả mọi nguồn lực của đơn vị;
- Nghiên cứu đề ra những giải pháp dung hòa và phát huy hiệu quả của hai loại hình đào tạo Trung cấp và Sơ cấp nghề
2 Nhiệm vụ:
- Phối hợp với các phòng ban, khoa/bộ môn có liên quan xây dựng kế hoạch, tổ chức việc chiêu sinh và thu học phí theo đúng quy định;
- Xây dựng kế hoạch quảng cáo thường xuyên,thực hiện công tác tư vấn chiêu sinh, giới thiệu việc làm;
- Tổ chức hoạt động tư vấn giới thiệu việc làm miễn phí cho học viên của Trường, có thu phí theo đúng quy định cho lao động vãng lai và các doanh nghiệp;
- Tìm kiếm đối tác, cùng với các bộ phận khác có liên quan tham mưu cho Ban Giám hiệu ký kết cung ứng lao động…
- Thu thập thông tin và phản ánh kịp thời cho Ban Giám hiệu các thông tin về thị trường lao động, hoạt động đào tạo và các ý kiến phản ánh của học viên liên quan đến công tác đào tạo để Ban Giám hiệu có những điều chỉnh kịp thời;
- Cùng Ban Giám hiệu đưa ra những giải pháp phát triển bền vững và phù hợp tình hình đất nước, địa phương;
- Báo cáo công tác hàng tuần cho Ban Giám hiệu.

3 Quyền hạn:
- Được phép sử dụng các nguồn lực được giao để thực hiện nhiệm vụ;
- Được phép phối hợp với các phòng ban, khoa/bộ môn trao đổi thông tin cần thiết trong phạm vi trách nhiệm của phòng;
- Đề xuất với Ban Giám hiệu về quy trình tuyển sinh và quy trình cung ứng lao động;
- Được sử dụng tài sản của Trường trang bị cho phòng để hoàn thành nhiệm vụ;
- Được đề xuất với Ban Giám hiệu công tác phí cho từng nhân viên của phòng;
- Được tham mưu với Ban Giám hiệu tổ chức thành lập các bộ phận phù hợp cho việc phục vụ công tác chung của phòng./.