Giới thiệu khoa Điện

1/ Giới thiệu khoa điện:
Với sự hòa nhập và phát triển nâng cấp Trung Tâm Dạy Nghề Quận Bình Thạnh lên trường Trung Cấp Nghề Bình Thạnh.  Tiền thân là Bộ Môn Điện của Trung Tâm Dạy Nghề Quận Bình Thạnh. Hiện nay Khoa Điện có các nghề hệ trung cấp: Điện Công Nghiệp, Kỹ Thuật Máy Lạnh và Điều Hòa Không Khí, và các nghề hệ sơ cấp – ngắn hạn với 10 phòng và  xưởng thực tập nghề. Đa số giáo viên trong khoa có trình độ chuyên môn thạc sỹ, kỹ sư, đạt chuẩn giáo viên dạy nghề và có nhiều năm thâm niên trong lĩnh vực dạy nghề và đã từng làm việc nhiều năm tại các công ty, xí nghiệp.
Các nghề đào tạo của khoa:
- Hệ Trung cấp: Điện Công Nghiệp, Kỹ Thuật Máy Lạnh và Điều Hòa Không Khí
-  Hệ Sơ cấp – ngắn hạn: điện, điện tử, điện lạnh, sửa chữa Điện thoại di động.
Đổi mới phương pháp giảng dạy là vấn đề luôn được khoa quan tâm. Giáo viên giảng dạy luôn tích cực đổi mới phương pháp và phương tiện giảng dạy. trường Trung Cấp Nghề Bình Thạnh đã đầu tư trang thiết bị đầy đủ để học viên thực hành và nghiên cứu. Ngoài ra để nâng cao tay nghề cho học viên khoa còn tổ chức các lớp chuyên đề điều khiển lập trình PLC EASY, PLC LOGO, S7-200
2/ Chức năng:
Tổ chức thực hiện nhiệm vụ giảng dạy các nghề sơ cấp: Điện, Điện lạnh, Điện tử, Sửa chữa điện thoại di động.
Tổ chức thực hiện nhiệm vụ giảng dạy trung cấp nghề Điện Công Nghiệp và Kỹ Thuật Máy Lạnh Và Điều Hoà Không Khí.
3/ Nhiệm vụ: 
- Thực hiện kế hoạch giảng dạy, học tập theo chương trình, kế hoạch giảng dạy của Trường.
- Thực hiện biên soạn chương trình, giáo trình dạy nghề, tổ chức nghiên cứu đổi mới nội dung, cải tiến phương pháp dạy và học nhằm nâng cao chất lượng đào tạo. 
- Quản lý, sử dụng có hiệu quả các trang thiết bị, đề xuất, xây dựng các kế hoạch bổ sung, bảo trì thiết bị dạy nghề.  
4/ Đội ngũ giáo viên
STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ CHUYÊN MÔN
1 Nguyễn Đình Phương Trưởng khoa Thạc sỹ kỹ thuật điện
2 Bùi Xuân Thu Phó trưởng bộ môn Kỹ thuật viên Điện công nghiệp
3 Đàng Văn Tuyên Giáo viên Kỹ sư Công nghệ Điện lạnh
4 Phan Thị Ngọc Sương Giáo viên Kỹ sư Kỹ Thuật Điện Tử Truyền Thông
5 Trần Văn Điệp Giáo viên TC Điện tử Công nghiệp
6 Võ Hồng Thu Giáo viên TC Điện Công nghiệp