Trường TCN Bình Thạnh Tổ chức thi Chứng chỉ Tin học ƯDCNTT Cơ Bản, Nâng cao (theo thông tư 03/2014/TT-BTTTT) vào ngày 24/08/2019,...Tuyển Sinh hệ trung cấp nghề năm 2019(Miễn 100% Học phí) Liên hệ Phòng Ghi Danh tại 2 cơ sở.
18:04 EST Chủ nhật, 15/12/2019
Thăm dò

Bạn quan tâm gì nhất ở trường TCN Bình Thạnh?

Chất lượng dạy giảng dạy đạt yêu cầu

Chương trình, giáo trình luôn được cập nhật

Luôn đổi mới phương pháp giảng dạy

Cơ sở vật chất đảm bảo, phù hợp để giảng dạy, học tập.

Tất cả các ý kiến trên

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 10

Máy chủ tìm kiếm : 4

Khách viếng thăm : 6


Hôm nayHôm nay : 1318

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 15430

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 1046697

Tập đoàn Samsung trao tặng phòng vi tính

Trang chủ » Cơ cấu tổ chức » Phòng nghiệp vụ » Phòng HC - Quản trị

Quy chế hoạt động củ phòng HCQT

Thứ tư - 24/02/2016 13:41
                                                                           TRƯỜNG TRUNG CẤP NGHỀ                    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
                                                             BÌNH THẠNH                               Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  
 
QUY CHẾ
Tổ chức và hoạt động của phòng Hành chính-Quản trị
trực thuộc trường Trung cấp nghề Bình Thạnh
 (Ban hành kèm theo Quyết định số 131/QĐ-TCNBT ngày 23 tháng 07 năm 2013          
của Hiệu trưởng trường Trung cấp  nghề Bình Thạnh)
 
   CHƯƠNG I: CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN
Điều 1: Chức năng
       Phòng Hành chính - Quản trị (HC-QT) là đơn vị trực thuộc trường Trung cấp nghề Bình Thạnh, có chức năng:
- Thực hiện công tác tham mưu, tổng hợp, đề xuất ý kiến, giúp việc cho Hiệu trưởng và Ban Giám hiệu về tổ chức quản lý nhân sự, chế độ tiền lương, các chế độ chính sách theo đúng quy định của pháp luật và của trường; thực hiện công tác hành chính - văn phòng, công tác bảo vệ tài sản, an ninh, trật tự. 
- Tham mưu cho Hiệu trưởng công tác qui hoạch, quản lý cơ sở vật chất trong trường; quản lý giám sát việc sửa chữa thường xuyên các công trình nhà cửa, vật kiến trúc, hệ thống điện nước, điện thoại; quản lý cảnh quan môi trường; theo dõi và quản lý việc mua sắm, bảo quản và thanh lý phần cơ sở vật chất của trường.
- Thực hiện sự chỉ đạo của Ban Giám hiệu cũng như sự chỉ đạo, hướng dẫn của các cơ quan chức năng có liên quan như phòng Nội vụ, phòng LĐ-TB&XH, phòng TC-KH ... về công tác hành chính quản trị.
Điều 2: Nhiệm vụ 
      1- Tổ chức nhân sự, lao động tiền lương: 

- Căn cứ quy chế và yêu cầu phát triển của trường Trung cấp nghề Bình Thạnh, tham mưu cho Ban Giám hiệu về tổ chức bộ máy nhân sự, đề xuất xếp lương và ký hợp đồng lao động đúng quy định pháp luật, theo quy định của Tổng Cục Dạy nghề và theo yêu cầu phát triển của trường.
- Thực hiện công tác tuyển dụng giáo viên-nhân viên theo đúng quy trình, quy định của trường. Quản lý hồ sơ lý lịch cán bộ, giáo viên và nhân viên (CB-GV-NV).
- Sắp xếp tổ chức bộ máy, phối hợp với các phòng, khoa, bộ môn xây dựng chức năng, nhiệm vụ cụ thể, xác định chức trách (quyền hạn, trách nhiệm, quan hệ công tác, lề lối làm việc của các phòng, khoa, bộ môn và cá nhân trong trường). Theo dõi, đôn đốc các phòng, khoa, bộ môn và cá nhân thực hiện chức năng nhiệm vụ, chế độ công tác và lề lối làm việc đã được quy định.
- Chủ động phối hợp với phòng Đào tạo, tổ chức Công đoàn và khoa, bộ môn để tham mưu trong công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ, chính trị, chuyên môn nghiệp vụ cho giáo viên-nhân viên.
- Phối hợp với phòng Tài vụ thực hiện các quy định của Nhà nước và quy chế chi tiêu nội bộ của trường về chế độ tiền lương, tiền thưởng cho CB-GV-NV.
- Theo dõi đề xuất nâng bậc lương theo quy định đúng thời hạn, giải quyết chế độ thôi việc, chế độ bảo hiểm, tai nạn lao động cho người lao động.
- Hàng năm, phối hợp với tổ chức Công đoàn trang bị đồng phục bảo hộ lao động, tổ chức tham quan nghỉ mát cho CB-GV-NV theo chế độ.
- Theo dõi tổng hợp báo cáo tình hình thực hiện ngày, giờ công của người lao động.
- Phân công nhân sự, trình độ và năng lực có thời hạn theo quy chế tổ chức và họat động của trường.
      2- Văn thư hành chính:
-Thực hiện việc in ấn các tài liệu phục vụ các mặt công tác của nhà trường, phân phối báo chí và cho các đơn vị trong trường.
- Cấp giấy giới thiệu, công lệnh đi đường cho CB-GV-NV được cử đi công tác. Ký xác nhận giấy đi đường cho khách đến công tác tại trường.
- Quản lý con dấu của nhà trường, đóng dấu vào văn bản, giấy tờ theo đúng qui định về thể thức thủ tục hành chính.
- Tiếp nhận, phát hành, lưu trữ bảo quản công văn đi, đến theo đúng quy định hiện hành, mọi trường hợp mất mát phải kịp thời báo cáo Ban Giám hiệu để có biện pháp xử lý, hướng dẫn các đơn vị về thể thức và lưu trữ văn bản.
- Thực hiện các báo cáo về hoạt động của trường theo định kỳ: tuần, tháng, quý, 6 tháng, 9 tháng, năm và các báo cáo khác theo yêu cầu của Hiệu trưởng và của cơ quan cấp trên.
- Lập lịch công tác tuần, phổ biến đến các phòng, khoa, bộ môn, theo dõi đôn đốc việc thực hiện lịch công tác này.
- Thư ký các cuộc họp thường kỳ và đột xuất của Ban Giám hiệu, Hội đồng trường, các hội nghị trong nhà trường.
- Tổ chức trang trí, phục vụ cho công tác hội nghị, sơ kết, tổng kết, tiếp khách.
- Chúc mừng các đơn vị có quan hệ công tác, hỗ trợ, giúp đỡ trường nhân các ngày lễ, tết, ngày truyền thống của ngành v.v…
- Phối hợp với Công đoàn, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trong trường tổ chức kỷ niệm các ngày lễ, theo dõi công tác thi đua khen thưởng, kỷ luật.
      3- Quản trị văn phòng
- Phối hợp quản lý công tác đầu tư xây dựng, thống kê, lập hồ sơ lưu trữ và quyết toán các hạng mục công trình được giao thực hiện.
- Căn cứ vào quy chế chi tiêu nội bộ và thực tế yêu cầu công tác, xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện mua sắm, quản lý, sửa chữa và bảo trì các thiết bị, các tài sản khác của Trường; trang bị, đề xuất việc điều chuyển các thiết bị, phương tiện làm việc; mua văn phòng phẩm, vật tư, vật dụng, công cụ, dụng cụ, trang thiết bị phục vụ cho đào tạo và làm việc của các phòng, khoa, bộ môn trên tinh thần tiết kiệm, chống lãng phí.
- Phối hợp với phòng Tài vụ quản lý tài sản, thiết bị làm việc của trường theo quy định về quản lý tài sản.
- Trực tiếp thực hiện công tác quản lý bảo trì và sửa chữa cơ sở vật chất, vật dụng văn phòng, điện thoại, điện nước, trang thiết bị  v.v…
- Trực tiếp điều hành công tác của tổ bảo vệ và tổ phục vụ, xây dựng cơ sở văn minh sạch đẹp. Đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn trong trường, xây dựng lực lượng tự vệ và thực hiện công tác phòng cháy chữa cháy theo đúng Pháp lệnh phòng cháy chữa cháy và sự hướng dẫn chỉ đạo của công an địa phương. 
- Sắp xếp, điều xe công tác theo kế hoạch của Hiệu trưởng giao.
Điều 3: Quyền hạn
- Được phối hợp với các phòng, khoa, bộ môn để thực hiện các mặt công tác thuộc chức năng, nhiệm vụ của phòng.
- Được tham gia họp Hội đồng kỹ luật, xét khen thưởng thi đua.- Được sử dụng tài sản, phương tiện làm việc của trưởng bàn giao cho phòng để hoàn thành nhiệm vụ.- Được đề xuất với Ban Giám hiệu công tác phí của phòng theo quy chế chi tiêu nội bộ hằng năm
 

 

CHƯƠNG II: TỔ CHỨC QUẢN LÝ
 Điều 4: Nhân sự
- Phòng HC-QT là một bộ phận quản lý trong bộ máy tổ chức của trường Trung cấp nghề Bình Thạnh, chịu sự lãnh đạo của Ban Giám hiệu, được điều hành trực tiếp bởi 01 Phó Hiệu trưởng do Hiệu trưởng phân công. Phó Hiệu trưởng điều hành các hoạt động của phòng chủ yếu thông qua Trưởng phòng.
- Số lao động của phòng có từ 11 đến 12 người, trong đó có 01 Trưởng phòng, 01 Phó Trưởng phòng (nếu có), 04 nhân viên, 03 nhân viên phục vụ, 06 nhân viên bảo vệ (riêng nhân sự tổ bảo vệ và tổ phục vụ tuỳ theo yêu cầu nhiệm vụ và từng thời điểm sẽ có quy định cụ thể). 
Điều 5: Quản lý 
- Trưởng phòng chịu trách nhiệm trước Ban Giám hiệu về mọi hoạt động của phòng và những công việc của phòng được phân công, được sử dụng con dấu của trường trong phạm vi ký thừa lệnh của Hiệu trưởng. 
- Phó Trưởng phòng giúp việc cho Trưởng phòng, trực tiếp thực hiện một số nhiệm vụ, nghiệp vụ được Trưởng phòng phân công và chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng về những phần việc đã được phân công.
- Nhân viên trong phòng chịu sự quản lý, điều hành trực tiếp của Trưởng phòng, công việc của các nhân viên trong phòng do Trưởng phòng phân công tuỳ theo năng lực trình độ, yêu cầu công tác và chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng về những phần việc được giao.
- Trong trường hợp Ban Giám hiệu làm việc trực tiếp với Phó Trưởng phòng và nhân viên của phòng thì Phó Trưởng phòng và nhân viên của phòng có trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ, sau đó báo cáo lại với Trưởng phòng.
- Phòng HC-QT có trách nhiệm phối hợp với các đơn vị tham mưu giúp việc cho Hiệu trưởng để thực hiện nhiệm vụ được giao.
- Trưởng phòng và Phó Trưởng phòng do Hiệu trưởng ký bổ nhiệm và miễn nhiệm theo quy định của pháp luật.
- Phòng HC-QT họp giao ban hàng tuần với Ban Giám hiệu, các phòng, khoa, bộ môn và họp phòng định kỳ hàng tháng. Ngoài ra, phòng sẽ tổ chức cuộc họp đột xuất khi có công việc đột xuất của phòng hay của trường để giải quyết kịp thời các công việc phát sinh 
 
CHƯƠNG III:  CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC – QUAN HỆ CÔNG TÁC
Điều 6: Phân công trách nhiệm
1. Trưởng phòng: là viên chức trực thuộc quận quản lý, có trình độ Đại học trở lên, chuyên môn phù hợp với công tác hành chính, quản trị.
- Tham mưu và giúp việc cho Hiệu trưởng thực hiện công tác tổ chức bộ máy, công tác tổng hợp, quản lý CB-GV-NV. Quản lý, sử dụng và sửa chữa, bảo trì các trang thiết bị và cơ sở vật chất thuộc phạm vi phòng quản lý.
- Thực hiện các chế độ, chính sách đối với CB-GV-NV trong trường như chế độ tiền lương, chế độ BHXH, chế độ y tế, chế độ lao động, chế độ phép, chính sách xã hội khác. Quản lý hồ sơ, tổ chức định kỳ đánh giá CB-GV-NV theo quy định. Theo dõi và tổ chức thực hiện công tác thi đua, khen thưởng, kỷ luật của CB-GV-NV;
- Thực hiện công tác bảo vệ nội bộ, an ninh trật tự, phối hợp với các bộ phận có liên quan đảm bảo tốt công tác an ninh trật tự trong nhà trường và địa phương nơi trường đóng. 
- Hoàn chỉnh thủ tục hồ sơ về công tác tuyển dụng, thuyên chuyển, nghỉ chế độ CB-GV-NV.
- Trưởng phòng có nhiệm vụ hoàn chỉnh các văn bản hành chính (công văn, quyết định, báo cáo…) của trường trước khi trình Hiệu trưởng ký, chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng về thể thức, nội dung của văn bản;
- Trực tiếp phối hợp với các bộ môn, các phòng khác để thực hiện công tác theo yêu cầu của Ban Giám hiệu.
- Triển khai các chủ trương, chương trình công tác của trường cho toàn thể viên chức, nhân viên của phòng, phân công, kiểm tra, đôn đốc nhân viên thực hiện tốt các công tác được giao.
- Trưởng phòng Hành chính-Quản trị là thành viên của các Hội đồng tuyển dụng bổ nhiệm công chức, viên chức; hội đồng thi đua khen thưởng, kỷ luật CB-GV-NV và HS-SV; hội đồng xét nâng lương.
- Các công việc cụ thể:
    1/ Phụ trách tổ chức nhân sự và hoạt động của phòng Hành chính-Quản trị (gồm phòng Hành chính-Quản trị, tổ bảo vệ cơ quan, bộ phận phục vụ).
    2/ Phụ trách tuyển nhân sự theo yêu cầu của các phòng, khoa, bộ môn.
    3/ Tổ chức các cuộc họp, hội nghị theo sự phân công nhiệm vụ của Ban Giám hiệu.
    4/ Soạn thảo các văn bản, tờ trình có liên quan đến người lao động, công tác lao động tiền lương.
    5/ Xây dựng kế hoạch nâng và điều chỉnh ngạch, bậc lương (nếu có) hàng năm cho cán bộ-viên chức-giáo viên-nhân viên toàn trường.
    6/ Bảo quản, bảo mật các hồ sơ tài liệu của trường. 
    7/ Tham dự các cuộc họp giao ban để làm thông báo.
    8/ Bảo quản mộc dấu.     
    9/ Theo dõi quản lý tài sản Ban Giám hiệu, các phòng nghiệp vụ, hội trường.
    10/ Theo dõi và tham mưu với Ban Giám hiệu thực hiện các chế độ chính sách có liên quan đến người lao động. 
    11/ Công tác PCCC
    12/ Trang bị đầu tư bằng nguồn vốn của ngân sách.
    13/ Kiểm kê tài sản tại đơn vị.
    14/ Tổ chức thanh lý tài sản.
    15/ Tham mưu xử lý văn bản đến.
    16/ Thực hiện soạn các hợp đồng hợp tác, hợp đồng liên kết… của trường với các đơn vị khác.
    17/ Một số công tác khác do Ban Giám hiệu phân công. 
 
2. Phó Trưởng phòng: là viên chức trực thuộc quận quản lý, có trình độ Đại học trở lên, chuyên môn phù hợp với công tác hành chính, quản trị.
- Giúp việc cho Trưởng phòng lãnh đạo hoạt động chung của phòng Hành chính-Quản trị.
- Giúp việc cho Trưởng phòng một số công tác khác khi được Trưởng phòng phân công và chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng và Ban Giám hiệu 
- Trực tiếp phối hợp với các phòng, khoa, bộ môn khác để thực hiện công tác theo yêu cầu của Trưởng phòng, Ban Giám hiệu.
- Kiểm tra, đôn đốc nhân viên thực hiện tốt các công tác được giao.
- Khi Trưởng phòng vắng được ủy quyền điều hành các công việc của phòng, sau đó phải báo cáo lại các công việc với Trưởng phòng
 3. Nhân viên 1:
   1/ Tiếp nhận, vào sổ, phát hành và lưu trữ công văn đến, công văn đi do Ban Giám hiệu ký ban hành, các loại giấy tờ, tài liệu, hồ sơ, hợp đồng kinh tế,…
    2/ Thực hiện hợp đồng lao động của CB-GV-NV của trường.
   3/ Đánh máy các văn bản do Ban Giám hiệu, Trưởng phòng giao.
   4/ Nhận và photo các biểu mẫu, tài liệu học tập có sự phê duyệt của Ban Giám hiệu.
   5/ Theo dõi và lên lịch công tác tuần của trường và của Quận.
   6/ Theo dõi và kiểm tra việc mua đồ dùng vệ sinh hàng tháng cho trường.
   7/ Theo dõi và đề xuất mua nước uống tại phòng giáo viên.
   8/ Gởi trực tiếp hoặc gởi qua đường bưu điện,… các loại công văn đến các đơn vị thuộc quận Bình Thạnh và Sở, Ngành liên quan. Nhận trực tiếp công văn, thư mời … từ cơ quan cấp trên gửi về.
   9/ Báo cáo đăng ký tình hình tăng giảm sử dụng lao động tại trường hàng năm với phòng Lao động – Thương binh & Xã hội quận Bình Thạnh.
   10/ Công tác văn thư lưu trữ.
   11/ Thực hiện báo cáo tuần, tháng, quý, năm; báo cáo chuyên đề, đột xuất (nếu có).
   12/ 
Gởi công văn, báo cáo cho UBND Quận qua mạng.
   13/ Lập kế hoạch mua văn phòng phẩm sử dụng phục vụ cho Ban Giám hiệu, phòng HC-QT. Cấp văn phòng phẩm cho phòng Đào tạo, khoa, bộ môn…. khi có sự phê duyệt của Ban Giám hiệu.
   14/ Một số công tác khác do Ban Giám hiệu, Trưởng phòng phân công.
4. Nhân viên 2: 1/ Đánh máy các văn bản do Ban Giám hiệu, Trưởng phòng giao.
2/ Tiếp nhận, vào sổ, phát hành và lưu trữ công văn đến, công văn đi do Ban Giám hiệu ký ban hành, các loại giấy tờ, tài liệu, hồ sơ, hợp đồng kinh tế,…
3/ Lưu giữ các hợp đồng lao động, các hồ sơ cá nhân theo từng đơn vị phòng ban, khoa và bộ môn trực thuộc trường. Cập nhật lại thông tin của CB-GV-NV của trường để tổng hợp số liệu báo cáo lao động.
4/ Tính phụ cấp trực đêm của nhân viên bảo vệ tại 02 cơ sở.
5/ Thực hiện công tác quản lý kho.
6/ Cập nhật và báo cáo tình hình nghỉ phép năm, tình hình chào cờ của CB-GV-NV hàng tháng.
7/ Công tác công sở văn minh sạch đẹp, phòng chống tác hại thuốc lá.
8/ Công tác phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; tiết kiệm điện, báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết 11 và Nghị quyết 13 của Chính phủ.
9/ Công tác đội tự vệ của trường.
10/ Công tác cải cách hành chính.
11/ Gởi trực tiếp hoặc gởi qua đường bưu điện,… các loại công văn đến các đơn vị thuộc quận Bình Thạnh và Sở, Ngành liên quan. Nhận trực tiếp công văn, thư mời … từ cơ quan cấp trên gửi về.
12/ Một số công tác khác do Ban Giám hiệu, Trưởng phòng phân công.
5. Nhân viên 3:
1/ Công tác kiểm tra, theo dõi sửa chữa, đề xuất trang bị và nạp xả đèn báo cháy sự cố (PCCC) tại 2 cơ sở.
2/ Công tác theo dõi sửa chữa và mua sắm các thiết bị văn phòng của toàn trường.
3/ Công tác theo dõi sửa chữa và trang bị về cơ sở vật chất, trang thiết bị của trường.
4/ Công tác kiểm tra, theo dõi việc cấp phát nhiên liệu cho xe tập lái, xe đi công tác.
5/ Mở sổ theo dõi và kiểm tra các thiết bị khi mang ra vào trường.
6/ Công tác kiểm kê tài sản.
7/ Công tác theo dõi bảo trì hệ thống máy vi tính của trường
8/ Gởi trực tiếp hoặc gởi qua đường bưu điện,… các loại công văn đến các đơn vị thuộc quận Bình Thạnh và Sở, Ngành liên quan. Nhận trực tiếp công văn, thư mời … từ cơ quan cấp trên gửi về.
9/Một số công tác khác do Ban Giám hiệu, Trưởng phòng phân công.
6. Nhân viên 4:
1/ Công tác theo dõi bảo trì các thiết bị văn phòng, các trang thiết bị phục vụ công tác dạy học.
2/ Công tác theo dõi sửa chữa và mua sắm nhỏ về thiết bị văn phòng, cơ sở vật chất, trang thiết bị của trường.
3/ Công tác tính định mức điện, nước cho các đơn vị liên kết, dãy song hành, căn tin… của trường.
4/ Công tác kiểm kê tài sản.
5/ Công tác liên quan đến lái xe: sửa chữa xe tập lái, giấy phép, vật tư, sân bãi…
6/ Công tác liên quan đến PCCC: kiểm tra vận hành máy bơm chữa cháy, kiểm tra và nạp các bình chữa cháy tại 02 cơ sở, kiểm tra và đề xuất trang bị các thiết bị PCCC như vòi, lăng…, phụ trách hồ sơ công tác PCCC.
7/ Gởi trực tiếp hoặc gởi qua đường bưu điện,… các loại công văn đến các đơn vị thuộc quận Bình Thạnh và Sở, Ngành liên quan. Nhận trực tiếp công văn, thư mời … từ cơ quan cấp trên gửi về.
8/Phụ trách công tác liên hệ in hiflex, băng rôn quảng cáo treo tại 02 cơ sở.
9/ Một số công tác khác do Ban Giám hiệu, Trưởng phòng phân công.
7. Bộ phận phục vụ:
- Tổ phục vụ có nhiệm vụ làm vệ sinh phòng họp, Hội trường, nhà vệ sinh, quét dọn, chăm sóc cây cảnh, chuẩn bị nước uống phục vụ cho các phòng của Ban Giám hiệu, các buổi họp, Hội nghị …theo sự chỉ đạo của Trưởng phòng, tham gia công tác giữ môi trường vệ sinh, sạch đẹp của trường.
- Ngoài ra còn nhận nhiệm vụ khác do phòng phân công.
8. Tổ bảo vệTrực bảo vệ cơ quan, công tác an ninh trật tự, công tác phòng chóng cháy nổ trong khu vực trường:
- Thường xuyên tuần tra khu vực xung quanh những nơi có tài sản, các phòng, lớp học, xưởng liên kết đào tạo song hành; Ghi nhận và báo cáo các trường hợp vi phạm nội quy, quy chế hoạt động của cơ quan, quy chế tiết kiệm điện, …. .
- Đề xuất mua, sửa chữa, thay mới các trang thiết bị để đảm bảo công tác an ninh trật tự (ổ khóa, chìa khóa, điện thoại bàn, …)    
- Khi phát hiện những trường hợp có biểu hiện tiêu cực, tham ô, cố tình gây thất thoát, lãng phí tài sản công,…thì nhân viên trực phải tiến hành lập biên bản tại thời điềm đó (theo mẫu) và báo ngay với tổ trưởng và lãnh đạo phòng.  
- Lên lịch trực bảo vệ 24/24 giờ, các ca trực luân phiên đảm bảo công bằng cho tất cả nhân viên bảo vệ. 
- Ngăn chặn kẻ lạ mặt, người ngoài vào cơ quan gây rối.
- Thực hiện giờ mở cửa, đóng cửa theo quy định.
- Thường xuyên kiểm tra các bình chữa cháy (đặt tại bãi giữ xe 2 cơ sở) vào định kỳ hàng tuần.
- Ngoài ra còn nhận nhiệm vụ khác do phòng phân công.
Điều 7. Quan hệ công tác
- Trong quá trình làm việc phải đoàn kết, tạo điều kiện thuận lợi để giúp đỡ nhau cùng hoàn thành nhiệm vụ, khi có công việc đột xuất cần phối hợp với các bộ phận để giải quyết kịp thời và rút kinh nghiệm.
- Phòng HC-QT có mối quan hệ với các phòng, khoa, bộ môn khác trong trường khi thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, công tác được Ban Giám hiệu giao. Tùy theo nội dung công việc mà phòng cần phối hợp với các phòng, khoa, bộ môn khác để hoàn thành tốt nhiệm vụ.
 Chương IV:  TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 Điều 8. Trưởng, Phó trưởng phòng và toàn thể nhân viên phòng HC-QT có trách nhiệm thực hiện tốt Quy chế này.
 Điều 9. Quy chế này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. Trong quá trình tổ chức thực hiện nếu cần điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp với tình hình thực tế thì Trưởng phòng HC-QT sẽ tham mưu, đề xuất với Ban Giám hiệu xem xét, quyết định./.
Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

  Luôn cùng các bạn học viên trên đường mưu sinh lập nghiệp

Thông Tin


Tư vấn

Cô Huế
ĐT: 02835150250 - 0939726535
Việt Mỹ
ĐT:02838432476 - 01886222764